تاریخ انتشار: 11:55 - سه شنبه 1403/02/25

این رود زندگیست…

اغلب اوقات، زمانی که از کنار زاینده رود می گذشتم، بسیار دلگیر و غمگین بودم. اصفهان، آثار تاریخی و مردم شهر همه با زاینده رود پرآب معنا پیدا می کنند. با جاری شدن آب در زاینده رود، تصمیم گرفتم، این سرزندگی و تأثیر مثبت در طبیعت شهر و روحیه مردم را از دریچه دوربین عکاسی خودم آن را به تصویر بکشم. آنچه پیش روی شماست بخشی از تصاویری است که در طی روزهایی زنده بودن زاینده رود ثبت کرده ام.
عکس : امیرحسین لطیفی

تاریخ انتشار: 11:55 - سه شنبه 1403/02/25