تاریخ انتشار: 17:49 - یکشنبه 1403/02/30

اصفهان زیبا، امام رضایی شد

خادمان حرم علی ابن موسی الرضا(ع) مقارن با دهه کرامت با حضور در شرکت رسانه ای پیام اصفهان زیبا و مدیحه سرایی، حال و هوای خاص معنوی به مجموعه بخشیدند و حاضران را با پای دل روانه حرم آقا علی ابن موسی الرضا (ع) کردند.

تاریخ انتشار: 17:49 - یکشنبه 1403/02/30