تاریخ انتشار: 12:37 - شنبه 1403/03/12

شب شعر رستاخیز

ویژه برنامه شب شعر رستاخیز با حضور شاعران حامد عسگری، عبدالجبار کاکایی و مجید سعدآبادی و دیگر شاعران مطرح کشوری برگزار شد .

تاریخ انتشار: 12:37 - شنبه 1403/03/12