تاریخ انتشار: 13:59 - دوشنبه 1402/01/14

جزءخوانی قرآن کریم در گذر فرهنگی چهارباغ

همزمان با ماه مبارک رمضان جزءخوانی قرآن کریم در گذر فرهنگی چهارباغ با حضور مردم هر روز از ساعت 16 برگزار می‌شود.

تاریخ انتشار: 13:59 - دوشنبه 1402/01/14