تاریخ انتشار: 20:39 - سه شنبه 1402/04/13

مرد آهنی!

روایت متفاوتی از هشت سال جنگ تحمیلی در گفت‌وگو با «قدرت‌الله میرزایی»؛ طراح نخستین سلاح انفرادی در ایران و بنیانگذار تعمیر سلاح در یگان‌های رزم سپاه و مدیر صنایع مهمات‌سازی اصفهان در سالهای جنگ
در ضمیمه بیسیم‌چی روزنامه اصفهان زیبا چاپ چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ بخوانید

تاریخ انتشار: 20:39 - سه شنبه 1402/04/13