تاریخ انتشار: 18:07 - سه شنبه 1402/05/3

صدمتری عراقی‌ها روضه خواندم!

حال و هوای محرم در کربلای جبهه‌ها به روایت «حاج مهدی منصوری»
در ضمیمه بیسیم‌چی روزنامه اصفهان زیبا چهارشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۲ بخوانید

تاریخ انتشار: 18:07 - سه شنبه 1402/05/3