تاریخ انتشار: 20:50 - سه شنبه 1402/05/17

آقا مصطفی «بهشتی» جبهه‌ها بود

رو در رو با «حاج علی ردانی‌پور» و روایتی متفاوت از برادرانه‌هایش در سالگرد شهادت حاج آقا مصطفی

در ضمیمه بیسیم‌چی روزنامه اصفهان‌زیبا چهارشنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۲ بخوانید

تاریخ انتشار: 20:50 - سه شنبه 1402/05/17