تاریخ انتشار: 18:39 - پنجشنبه 1402/06/2

اولین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله محمد علی ناصری

اولین سالگرد ارتحال مجتهد عالی مقام ،عالم جلیل القدر حضرت آیت الله محمد علی ناصری با حضور مقامات کشوری و استانی و با حضور مردم شهیدپرور اصفهان برگزار شد .

تاریخ انتشار: 18:39 - پنجشنبه 1402/06/2