تاریخ انتشار: 10:06 - سه شنبه 1402/07/25

لرزه فرونشست بر پیکر میراث اصفهان