تاریخ انتشار: 18:15 - پنجشنبه 1402/07/27

اختتامیه ششمین جشنواره ملی رسانه ای معلولان

اختتامیه ششمین جشنواره ملی رسانه ای معلولان با حضور منتخبین و تجلیل از آنان در سالن بهزیستی اصفهان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 18:15 - پنجشنبه 1402/07/27