تاریخ انتشار: 17:04 - پنجشنبه 1402/08/11

اصفهان و لغو روادید با روسیه

ابتدای مهرماه بود که لغو روادید دو طرفه گردشگری ایران و روسیه بر اساس توافقنامه‌ بین دو کشور اجرایی شد.

تاریخ انتشار: 17:04 - پنجشنبه 1402/08/11