تاریخ انتشار: 18:38 - چهارشنبه 1402/08/17

سریال «فرونشست» | حوالی بیمارستان غرضی

فصل اول | قسمت دوم: حوالی بیمارستان غرضی
عدم برقراری جریان متداوم آب در زاینده‌رود، دهان زمین تشنه اصفهان را باز کرده و فرونشست را به مناطق مسکونی رسانده است.
نرخ فرونشست در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ در مناطق شمالی اصفهان ۱۵۶ میلیمتر اعلام شده که تقریبا ۴۰ برابر نرخ جهانی است.

تاریخ انتشار: 18:38 - چهارشنبه 1402/08/17