تاریخ انتشار: 20:00 - چهارشنبه 1402/08/24

سریال «فرونشست» | محله علی‌قلی آقا

فصل اول | قسمت سوم: محله علی‌قلی آقا
با تشدید بحران کم آبی در اصفهان، فرونشست به طور هولناکی بناهای تاریخی اصفهان را در بر گرفته است.
افزایش برداشت‌ها از حوضه زاینده‌رود، خطر تخریب کلی آثار نفیس معماری اصفهان را در پی دارد.
محله علی‌قلی آقا از آثار دوره صفوی یکی از این پهنه‌های تاریخی به حساب می‌آید که با تشدید پدیده فرونشست، در حال نابودی است.

تاریخ انتشار: 20:00 - چهارشنبه 1402/08/24