تاریخ انتشار: 20:48 - چهارشنبه 1402/09/8

سریال «فرونشست» | مدارس اصفهان

فصل اول | قسمت چهارم: مدارس اصفهان
تشدید فرونشست در اصفهان، علاوه بر بناهای تاریخی که در قسمت قبل بررسی شد، به مکان‌های عمومی و آموزشی هم نفوذ کرده است؛ به گونه‌ای که چندین مدرسه در استان و شهر اصفهان به خاطر خطر تخریب ناشی از فرونشست، تخلیه شده‌اند.
این روند، خطر تخریب بناها و ساختمان‌ها را متوجه مناطق بیشتری از اصفهان کرده است.

به گزارش اصفهان زیبا؛

تاریخ انتشار: 20:48 - چهارشنبه 1402/09/8