تاریخ انتشار: 11:35 - دوشنبه 1402/09/13

تمرین تیم سپاهان در مکه

آخرین جلسه تمرینی تیم سپاهان پیش از دیدار مقابل التحاد عربستان برگزار شد .

تاریخ انتشار: 11:35 - دوشنبه 1402/09/13