تاریخ انتشار: 17:47 - چهارشنبه 1402/09/15

سریال «فرونشست» | پایان زاینده‌رود، تشدید فرونشست

فصل اول | قسمت پنجم: پایان زاینده‌رود، تشدید فرونشست

همزمان با تشدید آلودگی هوا در چند روز اخیر، جریان زاینده‌رود نیز دوباره قطع شد. کارشناسان اعتقاد دارند قطع جریان زاینده‌رود به تشدید فرونشست در اصفهان می‌انجامد.

تاریخ انتشار: 17:47 - چهارشنبه 1402/09/15