تاریخ انتشار: 14:27 - شنبه 1402/09/18

از باغ زرشک تا کمال اسماعیل

موقعیت مکانی: چهارباغ بالا، کوچه باغ زرشک
راوی: جانباز منصور بنائی زاده

تاریخ انتشار: 14:27 - شنبه 1402/09/18