تاریخ انتشار: 19:33 - چهارشنبه 1402/09/22

سریال «فرونشست» | مدارس حبیب‌آباد

فصل اول | قسمت ششم: مدارس حبیب‌آباد
با قطع جریان زاینده‌رود، پدیده فرونشست به اصفهان محدود نشده و به شهرستان‌های اطراف این شهر نیز سرایت کرده است.
به گونه‌ای که در شهر حبیب‌آباد چند مدرسه به دلیل خطرات هولناک فرونشست تخلیه شده است.

تاریخ انتشار: 19:33 - چهارشنبه 1402/09/22