تاریخ انتشار: 22:07 - چهارشنبه 1402/10/6

سریال «فرونشست» | قسمت پایانی فصل اول

قسمت هفتم | پایان فصل اول
در قسمت‌های قبل سریال فرونشست، روند رشد این پدیده هولناک را در اصفهان بررسی کردیم. آیا با این روند پرشتاب، فرونشست منجر به نابودی کامل اصفهان خواهد شد؟! در قسمت پایانی فصل اول سریال فرونشست، پاسخ دکتر بهرام نادی عضو کارگروه تخصصی فرونشست اصفهان را مشاهده می‌کنیم.

تاریخ انتشار: 22:07 - چهارشنبه 1402/10/6