تاریخ انتشار: 14:51 - دوشنبه 1402/12/7

بارش برف در اصفهان

با فعالیت سامانه بارشی طی ۲۴ ساعت گذشته ادامه بارش برف در اصفهان، نصف جهان رخت سپید بر تن کرده است.

تاریخ انتشار: 14:51 - دوشنبه 1402/12/7