تاریخ انتشار: 12:30 - چهارشنبه 1401/11/19

برگزاری سیزدهمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان

برگزاری سیزدهمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان در سینماهای شهر اصفهان در حال برگزاری می باشد .

تاریخ انتشار: 12:30 - چهارشنبه 1401/11/19