تاریخ انتشار: 12:26 - یکشنبه 1401/11/23

زاینده رود زنده شد…

جریان آب به بستر خشکیده رودخانه زاینده‌رود اصفهان رسید و چشم نصف جهان را روشن کرد. آب به مدت ۱۰ روز و تا اوایل اسفند ماه در رودخانه زاینده رود جریان خواهد داشت تا کشاورزان شرق اصفهان غلات کشت کنند و در این مدت آب در رودخانه شهر تاریخی اصفهان جاری است. از شامگاه پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه خروجی سد زاینده‌رود با هدف توزیع آب برای کشت دوم پاییزه کشاورزان شرق اصفهان افزایش یافت.

تاریخ انتشار: 12:26 - یکشنبه 1401/11/23