تاریخ انتشار: 15:30 - یکشنبه 1401/12/14

رونمایی از کتاب «1+20 روایت از ورزش اصفهان»

کتاب «1+20 روایت از ورزش اصفهان» که مجموعه ای از گفت وگوهای ورزشی مهری مصور است، طی مراسمی با حضور چهره های سرشناس ورزش و رسانه رونمایی شد.

تاریخ انتشار: 15:30 - یکشنبه 1401/12/14