تاریخ انتشار: 19:27 - یکشنبه 1403/03/27

دعای عرفه در آرامستان باغ رضوان

مراسم دعای پر فیض عرفه در جوار قطعه جانبازان و ایثارگران باغ رضوان اصفهان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 19:27 - یکشنبه 1403/03/27