تاریخ انتشار: 15:35 - یکشنبه 1403/04/10

بازگشت حجاج بیت الله الحرام به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

نخستين گروه از زائرين استانهای اصفهان و چهارمحال و بختياری امروز دهم تیر ماه وارد فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شدند.

تاریخ انتشار: 15:35 - یکشنبه 1403/04/10