تاریخ انتشار: 12:44 - جمعه 1403/04/15

مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان (1)

مردم اصفهان همگام با سراسر ایران با حضور در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دور دوم امروز جمعه پانزدهم تیر آرای خود را به صندوق ریختند.

تاریخ انتشار: 12:44 - جمعه 1403/04/15