آرشیو سرویس نقش جهان
راه ماشین‌رو به گذر آقانجفی باز نمی‌شود
12:05 - دوشنبه
بررسی وضعیت گذر تاریخی آقانجفی:

راه ماشین‌رو به گذر آقانجفی باز نمی‌شود

نگرانی‌ها در خصوص وضعیت گذر آقانجفی همچنان ادامه دارد. باید توجه داشت که تصمیم‌ها و اقدامات نهادهای متولی همچون شهرداری در رابطه با این گذر در حافظه شهر اصفهان ثبت‌ شده و در آینده از آن به نیکی یا بدی یاد خواهد شد.

یتیمی تیمچه‌های میدان نقش‌جهان
14:09 - دوشنبه

یتیمی تیمچه‌های میدان نقش‌جهان

بازارهای سنتی ایران غالبا دارای فضاهایی متنوع و با کاربری‌های مختلف ساخته می‌شدند؛ همچنین متناسب با اقلیم منطقه در انواع فضاهای سرپوشیده، روباز، مکث و حرکت با خرد معماری ایرانی بنا می‌شدند. بازارها ازجمله فضاهای شهری تجاری به‌حساب می‌آمدند که هر قسمتی از آن اتفاق تجاری خاص انجام می‌شده است و بستر دادوستد و تجارت را فراهم می‌کرده‌اند. به‌علاوه بازارهای ایران مرکز تمام فعالیت‌های اقتصادی شهرهای مهم بوده و از طریق دادوستد موجب ارتباط بین مناطق مختلف می‌شده است. بازارهای سنتی، این شریان اقتصادی شهر، شامل چندین عنصر معماری هستند که عبارت‌اند از راسته‌بازار، تیم، تیمچه، خانباز، کالانباز، سرا، دالان، رسته، چهارسوق، چهارسو و… بوده است.