آرشیو سرویس شورای نگهبان
چالش سرپرست‌های رئیس
19:53 - یکشنبه

چالش سرپرست‌های رئیس

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی که ملاک برگزاری انتخابات فدراسیون‌هاست، تیرماه سال ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تصویب و مردادماه از سوی وزارت ورزش به فدراسیون‌ها ابلاغ شد.