بایگانی برچسب انسان
جایگاه روح طبی و قوه مدبره هوشمند بدن
11:10 - 18 بهمن 1402

جایگاه روح طبی و قوه مدبره هوشمند بدن

در علم طب‌سنتی ارواح جمع روح  است، یعنی اجسام لطیفی که از بخارهای اخلاط چهارگانه بوجود می‌آیند. در طب به بخار، دخان، ریح و خود روح که از عمل آمدن و نضج اخلاط چهارگانه بوجود می‌آید و انرژی را به قدرت تبدیل می‌کند.

چگونه عزت‌نفس افزایش می‌یابد؟
22:41 - 24 دی 1401

چگونه عزت‌نفس افزایش می‌یابد؟

برخی خودشان را دوست ندارند؛ شما چطور؟ اینکه انسان خودش را دوست ندارد، از کجا نشئت می‌گیرد و برای رفع آن باید چه کرد؟ درباره عزت‌نفس چه می‌دانید؟ آیا می‌دانید که برای رسیدن به رشد شخصی و سایر مسائل در زندگی عزت‌نفس چقدر مؤثر است؟ عزت‌نفس اصطلاحی در روان‌شناسی است که بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش‌های خود است.

شورای حقوق بشر به‌دنبال چیست؟
19:59 - 13 آذر 1401

شورای حقوق بشر به‌دنبال چیست؟

به‌دنبال تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام، شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد نیز در آخرین نشست خود طی هفته‌های گذشته قطعنامه‌ای را درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شد، علیه ایران صادر کرد؛ قطعنامه‌ای که تصویب آن به معنای موافقت شورای حقوق‌بشر با ایجاد یک «هیئــت حقیقت‌یاب» درباره ادعاها درخصوص «نقض حقوق‌بشر توسط ایران» در اغتشاشات اخیر است و در مقابل با واکنش قاطعی از سوی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد
19:40 - 13 آذر 1401

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

در روزمره، انسان ناچار از گفت‌وگو با دیگران است. گفت‌وگوی سالم نشاط روحی می‌آورد، انسان را با دیدگاه‌های متفاوت آشنا می‌سازد، اندیشه را رشد می‌دهد و روابط میان‌فردی را قوت می‌بخشد.

راه‌ و رسم انتقاد سازنده
19:00 - 12 آذر 1401

راه‌ و رسم انتقاد سازنده

یکی از نیازهای انسان در زندگی فردی و اجتماعی، آگاهی‌یافتن از خطاها در رفتار و گفتار و اصلاح آن در جهت رشد شخصیتی است. گاهی خودمان با تأمل در رفتار و گفتارمان متوجه آن می‌شویم و گاهی، تذکری ما را به ضعف کارمان آگاه می‌سازد.