بایگانی برچسب جلسه شورا شهر
NONE
13:59 - 11 اردیبهشت 1401

چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان امروز یکشنبه، یازدهم اردیبهشت ماه در تالار شورا برگزار شد.

NONE
12:32 - 28 فروردین 1401

سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان امروز یکشنبه، بیست و هشتم فروردین ماه در تالار شورا برگزار شد.

NONE
12:44 - 14 فروردین 1401

سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان، یکشنبه چهاردم فروردین ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

NONE
12:48 - 1 اسفند 1400

سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان، یکشنبه اول اسفند ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

NONE
13:00 - 17 بهمن 1400

بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان، یکشنبه هفدهم بهمن ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

NONE
12:53 - 26 دی 1400

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان، یکشنبه بیست و ششم دی ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد. در این جلسه علی قاسم زاده شهردار اصفهان بودجه سال 1401 را تحویل شورا شهر اصفهان داد .  همچنین شهردار اصفهان گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری اصفهان در سال […]

NONE
13:03 - 12 دی 1400

بیست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان

بیست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه دوازدهم دی ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

NONE
14:17 - 5 دی 1400

بیست و سومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان

بیست و سومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه بیست و پنجم دی ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

NONE
13:56 - 28 آذر 1400

بیست و دومین جلسه علنی شورای ششم شهر اصفهان

یست  و دمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

NONE
14:19 - 21 آذر 1400

بیست و یکمین جلسه علنی شورای ششم شهر اصفهان

بیست  و یکمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه بیست و یکم آذر ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

NONE
13:45 - 14 آذر 1400

بیستمین جلسه علنی شورای ششم شهر اصفهان

بیستمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه چهاردهم آذر ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

NONE
17:31 - 7 آذر 1400

نوزدهمین جلسه علنی شورای ششم شهر اصفهان

نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه هفتم آذر ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.