آرشیو سرویس سعید ساکت
ظرفیت‌های تفریحی و گردشگری اصفهان با محوریت فرهنگ ایرانی اسلامی توسعه یابد
11:07 - چهارشنبه
در نشست هم‌اندیشی خانه خلاق و نوآوری اشراق و شرکت توسعه تاکید شد:

ظرفیت‌های تفریحی و گردشگری اصفهان با محوریت فرهنگ ایرانی اسلامی توسعه یابد

نشست هم‌اندیشی خانه خلاق و نوآوری اشراق و شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان به‌منظور هم‌افزایی در حوزه ایجاد و توسعه بازی و ظرفیت‌های تفریحی و گردشگری مبتنی بر ابعاد ملی و دینی برگزار شد.

انجام بیش از ۵۰ اقدام شاخص نوروزی در مجتمع گردشگری صفه، شهر رویاها و تله‌سیژ ناژوان
17:10 - سه شنبه

انجام بیش از ۵۰ اقدام شاخص نوروزی در مجتمع گردشگری صفه، شهر رویاها و تله‌سیژ ناژوان

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: با فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ اقدام شاخص نوروزی در ابعاد عمرانی، فنی، خدماتی و زیباسازی در مجتمع گردشگری صفه، شهر رویاها و تله‌سیژ ناژوان انجام شد.