آرشیو سرویس شاخص بورس
آشوب سفته‌بازان در بورس
02:22 - چهارشنبه
دومین ریزش تاریخی بورس، آینده این بازار را مبهم کرده است:

آشوب سفته‌بازان در بورس

این روزها هیجان منفی در بورس غالب شده و شاخص کل بورس رکورد ریزش را جابه‌جا کرده است. (تا لحظه تنظیم این گزارش) شاخص کل بورس ریزش بیش از 5 درصد به میزان 1257461 واحد را تجربه کرده و به جایگاه 2 میلیون و 314 هزار واحد رسیده که بیشترین ریزش تاریخ بورس است.

شاخص بورس امروز ۴ اردیبهشت/ رشد ۲ هزار واحدی
16:43 - دوشنبه
پایان بازار:

شاخص بورس امروز ۴ اردیبهشت/ رشد ۲ هزار واحدی

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۲۳۶۳ واحدی به ۲,۳۲۶,۴۹۶ واحد رسید.

شاخص بورس امروز ۲۹ فروردین / رشد ۳۶ هزار واحدی
14:53 - سه شنبه
پایان بازار:

شاخص بورس امروز ۲۹ فروردین / رشد ۳۶ هزار واحدی

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۳۶۱۴۷ واحدی به ۲,۳۲۵,۴۳۴ واحد رسید.

شاخص بورس امروز ۲۷ فروردین / رشد ۱۳ هزار واحدی
12:28 - یکشنبه
شروع بازار:

شاخص بورس امروز ۲۷ فروردین / رشد ۱۳ هزار واحدی

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز با رشد ۱۳۹۳۸ واحدی به ۲,۲۶۷,۸۸۴ واحد رسید.

شاخص بورس امروز ۲۲ فروردین / افت ۱۱ هزار واحدی
13:56 - سه شنبه
شروع بازار:

شاخص بورس امروز ۲۲ فروردین / افت ۱۱ هزار واحدی

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز با افت ۱۱۷۳۳ واحدی به ۲,۱۷۸,۵۷۴ واحد رسید.

شاخص بورس امروز ۲۰ فروردین / رشد ۶ هزار واحدی
14:23 - یکشنبه
شروع بازار:

شاخص بورس امروز ۲۰ فروردین / رشد ۶ هزار واحدی

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز با رشد ۶۲۵۴ واحدی به ۲,۲۰۸,۶۳۹ واحد رسید.

شاخص بورس امروز ۱۶ فروردین / رشد ۶ هزار واحدی
13:35 - چهارشنبه
شروع بازار:

شاخص بورس امروز ۱۶ فروردین / رشد ۶ هزار واحدی

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز با رشد ۶۱۰۷ واحدی به ۲,۱۲۵,۲۱۳ واحد رسید.

شاخص بورس امروز ۲۷ اسفند / رشد ۸۴ هزار واحدی
15:22 - شنبه
پایان بازار:

شاخص بورس امروز ۲۷ اسفند / رشد ۸۴ هزار واحدی

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۸۴۷۷۲.۴۳ واحدی به ۱,۹۰۵,۷۵۹.۸۷ واحد رسید.

شاخص بورس امروز ۲۴ اسفند / رشد ۳۸ هزار واحدی
13:18 - چهارشنبه
پایان بازار؛

شاخص بورس امروز ۲۴ اسفند / رشد ۳۸ هزار واحدی

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۳۸۰۰۲.۵۹ واحدی به ۱,۸۲۰,۹۹۰.۰۳ واحد رسید.