زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی

خبرنگار

آرشیو مطالب منتشر شده
اخلاق معاشرت
دوشنبه 1402/04/26

اخلاق معاشرت

در نگاه اسلام اعضای جامعه در معاشرت با یکدیگر لازم است که برخی از آداب و اخلاق را رعایت کنند. ازجمله آدابی که بسیار موردسفارش قرار گرفته ادب سلام‌کردن است.

صراحت در بیان عقیده
چهارشنبه 1402/04/21

صراحت در بیان عقیده

صراحت در کلام یعنی شجاعت‌داشتن برای بیان حق و حقیقت؛ بنابراین در سخن صریح هیچ‌گونه قضاوت نابجا و یا رذایل گفتاری وجود ندارد و شخص، حرف حق خویش را در کمال ادب و متانت بر زبان می‌آورد.

شهر بی‌هویت
یکشنبه 1402/01/20

شهر بی‌هویت

نظریه‌های معماری و شهرسازی در هر فضا و مکانی تحت‌تأثیر شرایط اقلیمی، فرهنگ، مذهب، هویت، اقتصاد و حتی سیاست آن جغرافیا قرار می‌گیرن بنابراین طرح‌های معماری غربی متناسب با فضای زیست غربی شکل‌گرفته و کپی آن در شهری همچون اصفهان با چنین اصالتی منطقی به نظر نمی‌رسد.