آرشیو سرویس اصفهان‌ شناسی
مهدوی؛ سخن‌گوی جاودان تخت فولاد
14:16 - دوشنبه

مهدوی؛ سخن‌گوی جاودان تخت فولاد

نام سید مصلح‌الدین مهدوی با اصفهان‌شناسی گره خورده است. کتاب «اعلام اصفهان» از اوست. همان مرد مؤدب، متین و نجیبی که برایش قطعه‌قطعه خاک این شهر باارزش بود.

مروری بر مهم‌ترین پژوهندگان حوزه اصفهان
12:22 - سه شنبه

مروری بر مهم‌ترین پژوهندگان حوزه اصفهان

محمدحسن خان جابری‌انصاری را شاید بتوان پیشتاز کسانی دانست که درباره اصفهان کتاب نوشته‌اند و تاریخ این شهر را به‌صورت مدون‌تری بیان کرده‌اند. کتاب «تاریخ اصفهان» اثر ماندگار از اوست؛ کاری که به‌نوعی سرآغاز بود و برای بسیاری از فعالیت‌های تاریخی بعدی، انگیزه به‌حساب آمد.