نشست فصلی سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان

نشست خبری فصلی سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.  

تاریخ انتشار: 18:43 - چهارشنبه 1400/08/19
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نشست خبری فصلی سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.