آرشیو سرویس مدال
بپربپر المپیکی
20:25 - جمعه

بپربپر المپیکی

ترامپولین را بیشتر افراد به‌عنوان یک تفریح پارکی می‌شناسند و ممکن است ندانند یک رشته ورزشی زیرمجموعه فدراسیون ژیمناستیک است که جزو رشته‌های المپیکی نیز محسوب می‌شود و در دنیا ورزشکاران زیادی بر سر کسب مدال‌های این رشته رقابت می‌کنند.