شرایط دریافت وام فوری از بانک ها

وام فوری وامی است که بانک‌ها در شرایط خاص و در زمان کوتاهی (۲ تا ۳ روز کاری) به متقاضیان پرداخت می‌کنند که از مهم‌ترین آنها وام فوری بانک ملت و وام فوری بانک ملی است.

تاریخ انتشار: 17:26 - سه شنبه 1402/07/4
مدت زمان مطالعه: 14 دقیقه
شرایط دریافت وام فوری از بانک ها

به گزارش اصفهان زیبا؛ وام فوری وامی است که بانک‌ها در شرایط خاص و در زمان کوتاهی (۲ تا ۳ روز کاری) به متقاضیان پرداخت می‌کنند که از مهم‌ترین آنها وام فوری بانک ملت و وام فوری بانک ملی است. فهرست ما ولی کامل‌تر از این چند نمونه است و وام فوری همه بانک‌ها را می‌توانید ببینید و شرایط و قسط وام فوری و مدارک و ضامن‌های آن را با هم مقایسه کنید.

[توضیح بیشتر و شرایط اعطای وام فوری را پس از جدول بخوانید]

شرکت
سود
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
نوع ضمانت
سقف وام
قسط وام
هزینه فرصت مسدودی
کل سود وام
مجموع رقم وام و سود
 اعتبارینو بانک اقتصادنوین  23 % 36 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون 19,354,861 تومان 196,774,988 تومان 703,084,988 تومان
 بهین کارت بانک سپه  23 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,935,486 تومان 19,677,499 تومان 69,730,499 تومان
 وام نقدی تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان  23 % 33 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 8,234,009 تومان 71,722,306 تومان 265,221,667 تومان
 وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران  2 % 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,432,129 تومان 1,556,642 تومان 51,741,667 تومان
 وام نقدی طرح 67 بانک صادرات  6 % 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 6,084,387 تومان 19,037,950 تومان 218,606,000 تومان
 وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین  4 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 29,523,985 تومان 62,863,460 تومان 1,061,786,667 تومان
 وام نقدی طرح آذین بانک سینا  5 % 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 5,994,179 تومان 15,790,459 تومان 215,526,667 تومان
 تسهیلات با سامانه فرابانک ملت  23 % 60 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون 5,638,094 تومان 138,285,653 تومان 338,315,653 تومان
 تسهیلات خرید لوازم خانگی  23 % 36 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 7,741,944 تومان 16,262,609 تومان 78,709,995 تومان 278,767,995 تومان
 تسهیلات کرونا بانک دی  18 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 2,032,826 تومان 15,074,312 تومان 65,634,312 تومان
 وام نقدی طرح یاس بانک سینا  18 % 36 ماه ضامن رسمی 20 میلیون 723,048 تومان 6,029,725 تومان 26,060,000 تومان
 دی کارت بانک دی  15 % 36 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,039,960 تومان 7,438,555 تومان 37,657,500 تومان
 شاپ کارت ملت  10 % 36 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 6,933,066 تومان 49,590,365 تومان 251,620,365 تومان
 وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی  2 % 60 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 876,388 تومان 2,583,280 تومان 53,661,666 تومان
 وام نقدی آنی بانک تجارت  4 % 60 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون 5,524,957 تومان 31,497,397 تومان 330,616,000 تومان
 طرح آنی ملی  17 % 60 ماه مسدودی سپرده 5,000 میلیون 124,262,879 تومان 2,455,772,730 تومان 7,455,822,730 تومان
 وام نقدی طرح آنی‌پزشکان بانک تجارت  4 % 60 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون 9,208,261 تومان 52,495,662 تومان 550,933,333 تومان
 وام نقدی بانک تجارت  2 % 36 ماه مسدودی سپرده 60 میلیون 1,718,555 تومان 1,867,970 تومان 61,950,000 تومان
 وام نقدی افق (۱) موسسه اعتباری ملل (عسکریه)  23 % 60 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
100 میلیون 2,819,047 تومان 69,142,827 تومان 169,197,828 تومان
 وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه)  23 % 48 ماه ضامن رسمی 45 میلیون 1,442,316 تومان 24,231,179 تومان 69,286,179 تومان
 طرح انتخاب بانک سینا  4 % 60 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 4,257,495 تومان 1,645,433 تومان 1,089,943 تومان 51,189,943 تومان
 وام فوری انتخاب رفاه بانک رفاه کارگران  15 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,733,266 تومان 12,397,591 تومان 62,682,500 تومان
 طرح انتخاب نوین بانک اقتصادنوین  15 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,733,266 تومان 12,397,591 تومان 62,957,591 تومان
 طرح تابش بانک ملت  23 % 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون 3,870,972 تومان 39,354,998 تومان 139,384,998 تومان
 وام نقدی طرح تامین بانک رفاه کارگران  23 % 36 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 3,870,972 تومان 8,131,304 تومان 39,354,998 تومان 140,064,998 تومان
 طرح تسهیلاتی اسنوا بانک تجارت  23 % 36 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 3,870,972 تومان 39,354,998 تومان 140,454,998 تومان
 طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات  23 % 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 5,638,094 تومان 138,285,653 تومان 338,338,653 تومان
 طرح ثمر بانک رفاه کارگران  5 % 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 9,792,622 تومان 35,022,931 تومان 233,453,334 تومان
 طرح جهاد کالا بانک آینده  23 % 36 ماه ضامن رسمی
اعتبار شغلی
100 میلیون 3,870,972 تومان 39,354,998 تومان 139,454,998 تومان
 طرح حاتم توسعه تعاون  23 % 48 ماه اعتبار شغلی 5,000 میلیون 160,257,358 تومان 2,692,353,171 تومان 7,705,313,171 تومان
 وام فوری طرح حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان  14 % 30 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,190,951 تومان 5,728,526 تومان 36,135,000 تومان
 طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون  18 % 36 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,039,960 تومان 7,438,555 تومان 37,798,555 تومان
 طرح خوشه بانک سینا  10 % 36 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
50 میلیون 1,613,359 تومان 8,080,937 تومان 57,818,333 تومان
 طرح ۲ سر سود بانک گردشگری  18 % 24 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون 18,028,785 تومان 198,128,785 تومان
 طرح زمرد بانک تجارت  23 % 36 ماه مسدودی سپرده
 طرح زی کارت بانک گردشگری  12 ماه اعتبار شغلی 50 میلیون 4,166,667 تومان 50,100,000 تومان
 طرح سروش ارزش آفرین بانک دی  15 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 34,665,328 تومان 247,951,826 تومان 1,231,370,000 تومان
 وام نقدی بانک کارآفرین  24 % 60 ماه ضامن رسمی
سند ملک
200 میلیون 5,753,593 تومان 74,622,686 تومان 145,215,590 تومان 346,175,590 تومان
 طرح صفر در صفر بانک مسکن  60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 3,333,333 تومان
 وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور  7 % 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 6,175,419 تومان 22,315,097 تومان 221,693,333 تومان
 وام نقدی طرح فردا بانک تجارت  15 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 34,665,329 تومان 247,951,826 تومان 1,231,350,000 تومان
 طرح فوری بانک تجارت  1 % 60 ماه مسدودی سپرده 180,000,000 میلیون 3,314,974 تومان 18,898,438 تومان 198,998,438 تومان
 طرح کارگشای ملی بانک ملی  23 % 60 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,409,524 تومان 34,571,413 تومان 84,621,413 تومان
 وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت  2 % 60 ماه مسدودی سپرده 150 میلیون 2,500,000 تومان 156,100,000 تومان
 طرح مشکات موسسه نور  14 % 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 23,268,251 تومان 396,095,051 تومان 1,355,943,333 تومان
 طرح مفید بانک توسعه تعاون  2 % 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,432,129 تومان 1,556,642 تومان 52,661,666 تومان
 طرح ملی جهاد کالا بانک گردشگری  23 % 24 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 5,237,331 تومان 25,695,934 تومان 126,795,934 تومان
 طرح همراه بانک توسعه تعاون  18 % 48 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون 8,812,500 تومان 122,999,994 تومان 423,059,994 تومان
 طرح همراه بانک سینا  3 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 29,081,210 تومان 46,923,547 تومان 1,046,360,000 تومان
 طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون  23 % 60 ماه ضامن رسمی
اعتبار شغلی
2,000 میلیون 56,380,942 تومان 1,382,856,531 تومان 3,382,916,531 تومان
 طرح همیاران سپهر بانک صادرات  15 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,733,266 تومان 12,397,591 تومان 62,668,500 تومان
 طرح یکتا کارت موسسه ملل  23 % 60 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 2,819,047 تومان 69,142,827 تومان 169,197,827 تومان
 کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی  23 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,935,486 تومان 2,032,826 تومان 19,677,499 تومان 70,237,499 تومان
 کالا کارت بانک مهر ایران  4 % 24 ماه ضامن رسمی 150 میلیون 6,513,738 تومان 6,329,720 تومان 157,889,720 تومان
 وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین  4 % 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 7,230,479 تومان 60,297,248 تومان 255,620,000 تومان
 وام با سپرده ارزی بانک آینده  23 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 38,709,722 تومان 393,549,976 تومان 1,393,607,976 تومان
 وام با سپرده بانک پارسیان (طرح پژواک)  4 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 29,523,985 تومان 62,863,460 تومان 1,062,923,460 تومان
 وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون  2 % 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,432,129 تومان 1,556,642 تومان 51,661,666 تومان
 وام نقدی کارای شهر بانک شهر  13 % 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون 3,369,395 تومان 13,010,087 تومان 21,298,227 تومان 121,457,667 تومان
 وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات  60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 3,333,333 تومان 200,106,000 تومان
 وام با سپرده بانک قوامین  7 % 60 ماه مسدودی سپرده 2,000 میلیون 39,602,397 تومان 376,143,825 تومان 2,355,943,333 تومان
 وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین  14 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 34,177,630 تومان 182,954,347 تومان 230,394,671 تومان 1,215,939,333 تومان
 وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پارسیان  23 % 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 28,190,471 تومان 691,428,265 تومان 1,691,528,265 تومان
 وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان  12 % 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 28,190,471 تومان 691,428,265 تومان 1,691,488,265 تومان
 وام نقدی وام با سپرده پاسارگاد بانک پاسارگاد  23 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 38,709,722 تومان 393,549,976 تومان 1,393,549,976 تومان
 وام نقدی با سپرده بانک دی  23 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,152,396 تومان 301,486,239 تومان 1,301,546,239 تومان
 وام با سپرده بلند مدت  23 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 38,709,722 تومان 121,969,564 تومان 393,549,976 تومان 1,393,549,976 تومان
 وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه  23 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 38,709,722 تومان 393,549,976 تومان 1,393,604,976 تومان
 وام نقدی آسمان بانک سینا  13 % 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 22,753,073 تومان 365,184,383 تومان 1,330,526,667 تومان
 وام با سپرده بلندمدت بانک شهر  23 % 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 38,709,722 تومان 393,549,976 تومان 1,393,607,976 تومان
 وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات  18 % 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 7,230,479 تومان 60,297,248 تومان 255,606,000 تومان
 وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن  1 % 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 3,418,749 تومان 5,124,969 تومان 205,203,334 تومان
 وام با سپرده بلندمدت موسسه کوثر  18 % 35 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,933,630 تومان 292,677,060 تومان 1,270,110,000 تومان
 وام جعاله بانک سپه (قوامین سابق)  23 % 48 ماه ضامن رسمی 40 میلیون 1,282,059 تومان 4,843,660 تومان 21,538,825 تومان 61,638,825 تومان
 وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا  23 % 36 ماه ضامن رسمی 500 میلیون 19,354,861 تومان 91,477,173 تومان 196,774,988 تومان 696,829,988 تومان
 وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد  18 % 60 ماه سند ملک 1,500 میلیون 38,090,141 تومان 559,670,146 تومان 785,408,468 تومان 1,504,205,000 تومان
 وام فوری فیروزه کارت بانک دی  7 % 36 ماه اعتبار شغلی 30 میلیون 1,084,572 تومان 9,044,587 تومان 39,045,000 تومان
 وام خرید کالا بانک آینده  23 % 60 ماه ضامن رسمی 300 میلیون 8,457,141 تومان 207,428,480 تومان 510,528,480 تومان
 وام فوری ترنج کارت بانک آینده  16 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,757,852 تومان 13,282,659 تومان 63,449,333 تومان
 وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین  18 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 9,351,000 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
 وام فوری حاتم بانک انصار  15 % 48 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,391,537 تومان 16,793,796 تومان 65,422,500 تومان
 وام فوری بانک پارسیان  18 % 36 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,084,572 تومان 5,366,661 تومان 9,044,587 تومان 38,525,000 تومان
 وام فوری بانک پاسارگاد  18 % 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,807,620 تومان 16,574,312 تومان 65,930,000 تومان
 وام فوری بانک تجارت  23 % 36 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 7,741,944 تومان 24,393,913 تومان 78,709,995 تومان 280,767,995 تومان
 وام فوری بانک شهر  23 % 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 7,741,944 تومان 78,709,995 تومان 278,767,995 تومان
 وام خرید کالا بانک صادرات  23 % 60 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 5,638,094 تومان 33,919,403 تومان 138,285,653 تومان 341,138,653 تومان
 وام خرید کالا بانک ملت  23 % 60 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 2,819,046 تومان 69,142,827 تومان 170,242,827 تومان
 وام خرید کالا بانک ملت  18 % 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,807,620 تومان 15,074,312 تومان 65,035,000 تومان
 وام خرید کالا بانک ملی  23 % 60 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 5,638,094 تومان 33,919,403 تومان 138,285,653 تومان 340,335,653 تومان
 وام فوری بانک مهر اقتصاد  15 % 48 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 881,250 تومان 3,632,745 تومان 12,299,999 تومان 41,735,000 تومان
 وام خرید کالا موسسه اعتباری نور  23 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,935,486 تومان 8,131,304 تومان 19,677,499 تومان 70,233,499 تومان
 وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه)  18 % 36 ماه ضامن رسمی 48 میلیون 1,735,315 تومان 14,471,339 تومان 62,390,000 تومان
 وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری  23 % 36 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 3,870,972 تومان 16,262,609 تومان 39,354,998 تومان 140,454,998 تومان
 وام نقدی با جواز کسب بانک سینا  23 % 36 ماه ضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون 7,741,994 تومان 24,393,913 تومان 78,709,995 تومان 278,764,996 تومان
 وام نقدی بانک سرمایه  23 % 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,935,486 تومان 6,098,478 تومان 19,677,499 تومان 69,733,499 تومان

کدام بانک ها وام فوری ارائه می دهند؟

این روزها دریافت وام یکی از معضلات جدی است. ریشه این موضوع را می‌توان در طولانی بودن روند دریافت وام هم جست‌وجو کرد. وام فوری راه مناسبی برای افرادی است که زمان زیادی ندارند و نیاز فوری به پول دارند. بانک‌هایی که این نوع وام را پرداخت می‌کنند، در 48 تا 72 ساعت، مبلغ تسهیلات (در اصطلاح به آن می‌گویند: وام فوری یک ساعته!) را به حساب  درخواست‌کنندگان واریز می‌کنند.

متقاضیان در صورت داشتن سپرده یا حتی بدون سپرده‌گذاری اما با داشتن ضامن یا سند ملک می‌توانند این وام را دریافت کنند.

قیمت اوراق تسه

شرایط دریافت وام فوری سال 1402

۲ راه برای دریافت فوری وام وجود دارد: وام فوری آنی بانک‌ها و وام خریدن یا همان وام فروشی. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده است. متقاضی وام فوری می‌تواند سپرده‌گذاری کند و پول بیشتری به‌عنوان وام فوری دریافت کند. وام فوری می‌تواند وام خرید کالا، وام ازدواج، وام مسکن، وام قرض‌الحسنه و… باشد با این تفاوت که بانک آن را سریع‌تر به متقاضی تحویل می‌دهد و غالباً دوره بازپرداخت کوتاه‌تری دارند.

راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته می‌شود. افرادی وجود دارند که باوجود سپرده‌گذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش می‌گذارند. این روش چون به نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود، خطرهایی دارد و درخواست‌کننده باید حسابی احتیاط کند تا در دام کلاهبرداران نیافتد.

توصیه اینکه؛ اگر می‌خواهید با استفاده از تبلیغات وام فوری با سفته یا وام بدون ضامن یا وام فوری فرهنگیان وام بگیرید، حتماً با فروشنده وام قرارداد محضری تنظیم کنید که فروشنده پس از دریافت وام و برداشتن مبلغ مورد توافق، بقیه مبلغ وام را به شما تحویل دهد. گرفتن چک یا سفته از فروشنده به‌عنوان ضمانت در زمان عقد قرارداد نیز ضروری و اطمینان‌بخش است.

توضیحاتی در خصوص وام فوری بانک‌ها و شرایط آن

همان‌طور که گفته شد وام فوری وامی است که بانک‌ها در شرایط خاص و در کوتاه‌ترین زمان به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. این وام تا سقف یک میلیارد تومان در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود. اغلب بانک‌ها سود 23 درصد برای وام‌های فوری تعیین کرده‌اند اما نرخ سود در بانک‌ها باهم متفاوت است.

برچسب‌های خبر
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

2 × پنج =