توسعه و تجهیز پنج ورزشگاه توسط مدیریت شهری اصفهان

پنج ورزشگاه اصفهان شامل «استخر نمونه شهدای کردآباد»، «سلامت‌کده مشتاق»، «مجموعه ورزشی ارغوان»، «چمن مصنوعی شهدای کردآباد» و «شهربازی آبشار» توسط مدیریت شهری ترمیم، تجهیز و توسعه یافته و اکنون تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

تاریخ انتشار: 14:31 - سه شنبه 1400/04/22
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پنج ورزشگاه اصفهان شامل «استخر نمونه شهدای کردآباد»، «سلامت‌کده مشتاق»، «مجموعه ورزشی ارغوان»، «چمن مصنوعی شهدای کردآباد» و «شهربازی آبشار» توسط مدیریت شهری ترمیم، تجهیز و توسعه یافته و اکنون تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط