آرشیو سرویس نمـایشگاه مشاغل‌خانگی
نمـایشگاه مشاغل‌خانگی در فرهنگسرای استاد همایی
10:57 - 13 اسفند 1402

نمـایشگاه مشاغل‌خانگی در فرهنگسرای استاد همایی

فرهنگسرای استاد همایی با همکاری گروه جهادی سرای مردم نمایشگاهی از مشاغل خانگی برگزار کرده است. برای اطلاع از آن سراغ مدیر فرهنگسرا رفتیم.