مهدی امیدوار

مهدی امیدوار

استاد دانشگاه فرهنگیان اصفهان

آرشیو مطالب منتشر شده
این آموزش و پرورش «جواب» نیست!
سه شنبه 1403/02/11
آموزش‌و‌پرورش در اصفهان چه وضعیتی دارد؟

این آموزش و پرورش «جواب» نیست!

بدیهی است رشد و تکامل آموزش‌وپرورش و گسترش مدارس در سیر تاریخی اصفهان قابل‌بررسی و امعان‌نظر است؛ با توجه به اینکه اصفهان به دفعات مرکز تمدن اسلامی و ایرانی شده است، لذا رشد فرهنگی و اجتماعی آن بدیهی به نظر می‌رسد.