آرشیو سرویس احیا بافت تاریخی
پیشنهادهای اصفهان برای مجمع شهرهای تاریخی
09:54 - 25 اردیبهشت 1403
در نخستین نشست هم‌اندیشی مجمع شهرهای تاریخی کشور از پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی این مجمع در اصفهان استقبال شد

پیشنهادهای اصفهان برای مجمع شهرهای تاریخی

اصفهان، روز گذشته میزبان نخستین نشست هم‌اندیشی مجمع شهرهای تاریخی کشور با حضور برخی از اعضای شورای اسلامی شهر بود. در این نشست بر لزوم حفظ و احیای بافت تاریخی در راستای توسعه پایدار شهرها تأکید شد.