آرشیو سرویس زندگی پس از زندگی
بزن  شبکه  چهار!
09:54 - پنجشنبه
27 سال از فعالیت یک کانال نخبگانی گذشت

بزن شبکه چهار!

نوشتن درباره شبکه چهار سیما به یقین سخت‌تر از نوشتن درباره سایر شبکه‌ها و کانال‌های رادیویی و تلویزیونی است؛ ازاین‌رو که زیرلوگوی این شبکه با دانایی عجین شده و آن را مأمن تلویزیونی فرهیختگانی و نخبگانی می‌دانند؛ بماند که دکمه 4 کنترل تلویزیون شماری از خانوارهای ایرانی کمتر فشرده شده و به نسبت اعداد دیگر، پررنگ مانده است!

راوی امین تجربه‌گران مرگ
11:37 - چهارشنبه
نگاهی به دلایل موفقیت«زندگی پس از زندگی»:

راوی امین تجربه‌گران مرگ

«زندگی پس از زندگی» عنوان برنامه‌ای است که چند سالی است مهمان قبل از افطار مخاطبان تلویزیون در شبکه 4 سیماست. برنامه «زندگی پس از زندگی» تجربه‌های نزدیک به مرگ اشخاص را بررسی و بازگویی میکند.

نکاتی درباره برنامه «زندگی پس از زندگی»/ شاکرین: قرآن هم دیدن عوالم دیگر را تصریح می‌کند
18:48 - سه شنبه
شاکرین بیان کرد:

نکاتی درباره برنامه «زندگی پس از زندگی»/ شاکرین: قرآن هم دیدن عوالم دیگر را تصریح می‌کند

شاکرین گفت: «علم» در قرآن مراتب مختلفی دارد که پایین‌ترین آن «علم‌الیقین» است، قرآن تصریح دارد اگر شخصی به همین مقدار هم برسد چشمش به حقایقی از دوزخ روشن خواهد شد.