آرشیو سرویس منصور شیشه فروش
صدای پای عشایر در مراتع اصفهان
12:18 - یکشنبه

صدای پای عشایر در مراتع اصفهان

فصل کوچ عشایر به استان اصفهان در حالی آغاز شده است که مسئولان استان بر این باورند با توجه به شرایط مراتع استان باید از ورود زودهنگام به مراتع به جد جلوگیری شود.

زیرزمین اصفهان خالی شد/۲۲پروژه اضطراری کنترل فرونشست روی زمین است
14:47 - شنبه

زیرزمین اصفهان خالی شد/۲۲پروژه اضطراری کنترل فرونشست روی زمین است

نشست زمین در اصفهان شدت گرفته و هر روز زمین زیرپای اصفهانی‌ها را خالی تر می‌کند و این در حالی است که هنوز ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اضطراری برای استان پرداخت نشده است.