آرشیو سرویس بزرگداشت
پویش مردمی دیدار با خانواده شهدا آغاز شد
13:49 - 20 اسفند 1401

پویش مردمی دیدار با خانواده شهدا آغاز شد

پویش مردمی دیدار با خانواده‌شهدا با هدف تکریم خانواده شهدا از سوی هموطنان در فضای مجازی آغاز شد.