آرشیو سرویس تفریحات
کی کار کنیم، کی تفریح؟!
11:05 - سه شنبه

کی کار کنیم، کی تفریح؟!

در جهان امروز و با وجود استرس و فشار فزاینده‌‌ای که هرروزه تجربه می‌‌کنیم، شاید تفریح‌کردن برای خیلی از ما یک آرزوی بعید باشد؛ اما درست همان‌طور که کم‌‌خوابی تأثیر مخربی بر سلامت ما دارد، کم تفریح کردن هم در درازمدت، جسم و روانمان را به خطر می‌‌اندازد.