آرشیو سرویس صدر جدول
سلام دوباره سپاهان به صدر
02:12 - 13 بهمن 1401

سلام دوباره سپاهان به صدر

طلایی‌پوشان سپاهان در یک بازی رؤیایی و تاریخی موفق شدند یکی از اصلی‌ترین رقبای خودشان را در ورزشگاه نقش جهان چهارگله کنند.