آرشیو سرویس مصرف دارو
تجویز دارو در ایران بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی است/ پایش مصرف دارو در سامانه الکترونیک سلامت
14:11 - 19 فروردین 1402

تجویز دارو در ایران بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی است/ پایش مصرف دارو در سامانه الکترونیک سلامت

وزیر بهداشت گفت: تجویز دارو در ایران بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی است.

رمزوراز سبک زندگی ایدئال برای سالمندان
20:09 - 11 فروردین 1402

رمزوراز سبک زندگی ایدئال برای سالمندان

برای اینکه بدانیم چه نوع سبک زندگی داریم باید اول نوع روابطمان با دیگران و محیط پیرامون را بشناسیم. چراکه هر نوع از سبک‌زندگی نوعی متفاوت از رژیم غذایی، ورزش و تفریح را نیاز دارد.

رمزوراز سبک زندگی ایدئال برای سالمندان
09:53 - 26 بهمن 1401

رمزوراز سبک زندگی ایدئال برای سالمندان

برای اینکه بدانیم چه نوع سبک زندگی داریم باید اول نوع روابطمان با دیگران و محیط پیرامون را بشناسیم. چراکه هر نوع از سبک‌زندگی نوعی متفاوت از رژیم غذایی، ورزش و تفریح را نیاز دارد.