آرشیو سرویس پیامبر اسلام
ترویج صلح و دوستی در جهان به نام پیامبر اسلام با موزه هنر مصطفی(ص)
13:17 - پنجشنبه

ترویج صلح و دوستی در جهان به نام پیامبر اسلام با موزه هنر مصطفی(ص)

پس از چهار دوره برگزاری رویداد علمی جایزه مصطفی(ص) در ایران این بار نوبت شهر اصفهان است تا میزبان پنجمین دوره جایزه مصطفی باشد.