آرشیو سرویس اثر
روایت جنایت
10:10 - 26 بهمن 1401

روایت جنایت

سه‌گانه کیانوش گلزار‌ راغب نشان می‌دهد آنچه کومله و دمکرات و فدایی‌ها از آزادی و حقوق بشر می‌گویند، چیزی جز شعارهای شیک و پوک و لقلقه زبان نیست.

روایتی جذاب؛ اما غیراصیل
07:59 - 20 بهمن 1401

روایتی جذاب؛ اما غیراصیل

می‌توان گفت این‌گونه از روایت که آدم‌ها (و به‌خصوص شهدا) را پایین بیاورند و خاکی و زمینی کنند تا قابل‌درک و وصول برای مخاطب معمولی باشند، از حاتمی‌کیا شروع شد و با مهدویان، به‌خصوص در فیلم «ایستاده در غبار» اوج گرفت.

مروری بر مهم‌ترین پژوهندگان حوزه اصفهان
12:22 - 27 دی 1401

مروری بر مهم‌ترین پژوهندگان حوزه اصفهان

محمدحسن خان جابری‌انصاری را شاید بتوان پیشتاز کسانی دانست که درباره اصفهان کتاب نوشته‌اند و تاریخ این شهر را به‌صورت مدون‌تری بیان کرده‌اند. کتاب «تاریخ اصفهان» اثر ماندگار از اوست؛ کاری که به‌نوعی سرآغاز بود و برای بسیاری از فعالیت‌های تاریخی بعدی، انگیزه به‌حساب آمد.