آرشیو سرویس احداث بوستان
365 روز با منطقه 12
16:34 - 28 اسفند 1401

365 روز با منطقه 12

منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان در سال‌ جاری اقداماتی را با رویکرد محرومیت‌زدایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار قرار داد و به مرحله اجرا رساند تا زمینه رفاه هرچه بیشتر شهروندان ساکن در این منطقه را فراهم کند.